Κατασκευάζουμε κουβάδες μπετού για φορτωτές χωρητικότητας 0.45 m3 μέχρι και 1 m3, κατά παραγγελία και ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος.
  • Κουβάδες μπετού 1Μ3 (2 φωτό)
  • Κουβάδες μπετού 0.45Μ3 (2 φωτό)