Τα σιλό αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα αποθήκευσης, τα οποία κατασκευάζουμε βάσει των υψηλότερων προδιαγραφών υγιεινής και ασφαλείας, με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος και τις απαιτήσεις των σύγχρονων μονάδων παραγωγής. Κατασκευάζουμε σιλό ειδικά για τροφή ζώων μινκ.