Κουβάς Περισυλλογής

Δημιουργήσαμε έναν καινοτόμο κουβά περισυλλογής, εξειδικευμένο σε μονάδες γουνοφόρων ζώων π.χ. καθαρισμό και μεταφορά περιττωμάτων και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των δομικών μηχανημάτων.

ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ

Η εταιρεία μας είναι εξοπλισμένη με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό: DOOSAN CNC Τόρνος τεσσάρων αξόνων, CNC Παντογράφος Πλάσμα και με συμβατικές εργαλειομηχανές.

Μενού