Δημιουργήσαμε έναν καινοτόμο κουβά περισυλλογής, εξειδικευμένο σε μονάδες γουνοφόρων ζώων π.χ. καθαρισμό και μεταφορά περιττωμάτων και προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των δομικών μηχανημάτων.