Είναι ένας πάγκος κοπής που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση των άκρων των μινκ