Ειδικευόμαστε στην κατασκευή drum που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της γούνας των μινκ, πριν την αφαίρεσή της.